tekst vecher

20 июня 2016 года исполняется 10 лет со дня кончины Юрия Ивановича Абызова - личности масштабной, уникальной, оставившей неизгладимый след в культурной и общественно-политической жизни Латвии. Это был человек, не боявшийся идти против течения, человек со своими убеждениями, в основе которых лежала глубокая вера в объединяющую силу культуры.

Представляем фотоальбом В.С. Блюменкранца, посвященный памяти Ю.И. Абызова.

Dažādu etnisko kultūru skolēnu pārstāvju kopīgās darbības rezultātā plānots radīt fotoizstādi "Daba un cilvēks Latvijā" un atklāt kopīgo un atšķirīgo dažādu etnisko grupu pārstāvju jaunradē. Kopīga radoša darbība palīdzēs lauzt stereotipus un aizspriedumus par atšķirīgām etniskām grupām.

Kultūras sakaru attīstīšana – svarīgākais elements, kas stiprina mieru un sadarbību starp dažādām etniskajām grupām, tautām, pat valstīm.

Projekta gaitā plānojam
1. veidot jauktas (pēc etniskas piederības) 2 grupas no Valmieras 2.vidusskolas, Valmieras Mākslas vidusskolas, Cēsu ģimnāzijas un Cēsu 2.vidusskolas (2015.g. septembrī)

2. kurām tik piedāvāts pēc kopīgajiem (jauktajām) fotoekspertu meistarklasēm (X2)


3. piedalīties foto konkursā "Latvijas daba un cilvēki" (pēc kopīgi izstrādāta Nolikuma) (2015.g. oktobrī)

4. uz labāko darbu (pēc ekspertu un dalībnieku balsošanās) pamata veidot fotoizstādi (25 – 30 darbi) par interesantiem cilvēkiem un skaistākajām vietām Vidzemē vai Latvijā kopumā. Izstāde tiks plānota Vidzemes augstskolā, uz prezentāciju būs uzaicināti visi konkursa dalībnieki un Vidzemes augstskolas „Komunikācijas un mediju”, „Tūrisms un atpūta” virzienu studenti, kā arī pārējie interesējošie (2015.g. novembrī).

5.Pēc fotoizstādes prezentācijas visi klātesošie tiks aicināti piedalīties saplānotā diskusijā pa tēmu „Kultūra un māksla vieno vai sašķeļ?”(2015.g. novembrī)

6. Uz Ziemassvētkiem plānojam pārcelt fotoizstādi uz Rīgu un uz prezentāciju aicināt Rīgas dažādu skolu, tajā skaitā mazākumtautību skolu (igauņu, krievu, poļu, ukraiņu, lietuves) pārstāvju, piedāvājot visiem paplašināt šo izstādi.