Fotokonkurss tiek izsludināts  projekta „Mūs vieno kultūra” programmas „Pilsoniskā sabiedrība, starpkultūru dialogs, mazākumtautības Vidzemē” ietvaros. 

Fotokonkursa "Latvijas daba un cilvēki" nolikums

FOTOKONKURSA IDEJA: Mūsu vidū ir daudz jauno fotogrāfu, tādēļ vēlamies dot iespēju attīstīt un pilnveidot prasmes un parādīt savu māksliniecisko skatījumu. Aicinām jauniešus fotografēt un iemūžināt foto mirkļus šādu konkursa kategoriju ietvaros:

 • LATVIJAS DABA
 • LATVIJAS  CILVĒKI 

Savās fotogrāfijās jaunieši var paust gan to, kas viņiem patīk, aizrauj, gan arī piedāvāt jaunas idejas, ierosmes, risinājumus. Fotokonkursam iesniegtos darbus vērtēs žūrija. Labākie darbi tiks iekļauti foto izstādē Valmieras pilsētas bibliotēkā, ka arī ceļojošajā foto izstādē. Katras kategorijas  LATVIJAS DABA, LATVIJAS  CILVĒKI - uzvarētāja fotogrāfija saņems apbalvojumu. 

FOTOKONKURSA ORGANIZATORI: Konkursu organizē  Latvijas Krievu Kultūras biedrība

FOTOKONKURSA UZDEVUMI: 

 • Radīt iespēju jauniešiem izpaust savus talantus fotomākslā; 
 • Parādīt savu unikālo skatījumu uz Latvijas ainavu, cilvēkiem; 
 • Izvietot ceļojošo izstādi, kas tiks veidota no iesūtītajām fotogrāfijām Latvijas (Vidzemē, Rīgā, Latgalē) mācību iestādēs; 
 • Veicināt jauniešu sadarbību ar dažādu etnisko kultūru skolēnu pārstāvjiem, kā arī ar saviem vienaudžiem.

DARBU IESNIEGŠANAS LAIKS: Dalībnieki darbus varēs sūtīt no 2015.gada 16. Oktobri – līdz 2015.gada 25. novembrim. 

 VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI: 

 • Katra konkursa kārtā viens autors iesniedz 1 - 5 fotogrāfijas ar nelielu komentāru; 
 • Fotogrāfijas jāiesūta digitālā veidā JPEG, TIFF  formātā; 
 • Dalībniekam ir atļauts lietot foto apstrādes programmas tikai, lai apgrieztu fotografiējām malas, kā arī ir pieļaujama kopējā attēla gaišuma, kontrasta, gammas, un asuma korekcija; 
 • Dalībnieks var iesniegt arī fotogrāfijas, kuras ir īpaši mākslinieciski uzlabotas ar datorprogrammas palīdzību (šīs fotogrāfijas netiek vērtētas, bet gan var tikt iekļautas kopējā izstādē);
 • Konkursam iesniedzamās fotogrāfijas jānosūta uz e-pastu: , (vai ) ar norādi- FOTOKONKURSS; E-pastā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, telefona nr., kā arī kategorijai, kurā tiek iesūtīts darbs un neliels apraksts par katru fotoattēlu;
 • Fotogrāfijai, kuru dalībnieks iesniedz ir jābūt viņa fotografētai. (Ja organizatoriem rodas aizdomas, ka tā nav dalībnieka fotogrāfija, organizatori sazinās ar dalībnieku. Ja tiek pierādīts, ka fotogrāfija nav dalībnieka fotografēta, visas attiecīgā dalībnieka fotogrāfijas tiek izņemtas no konkursa un netiek vērtētas). 
 • Netiks pieņemtas fotogrāfijas, kuras ietvers pornogrāfiju, kriminālu raksturu vai neveselīga dzīvesveida (smēķēšana, alkohola vai narkotiku lietošana) ainas; 
 • Darbi netiks atgriezti autoram. Iesniedzot darbus konkursā, fotogrāfijas autors bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt fotogrāfiju turpmākajai izmantošanai biedrības vajadzībām. 

DARBU VĒRTĒŠANA UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

 • Konkursa dalībnieku darbi tiks vērtēti atsevišķās kategorijās. 
 • Dalībnieku darbus vērtēs profesionāli fotogrāfi, kā arī neatkarīgi eksperti. 
 • Dalībnieku darbi tiks vērtēti no 1- līdz 5 punktiem, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Katrā kategorijā tiks izvirzīts labākais darbs. 
 • Gadījumā, ja vienas kategorijas ietvarā, vairāki darbi saņems vienādu punktu skaitu, noteicošā būs komisijas priekšsēdētāja vietu sadalījuma izvēle. 


VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

 • Fotogrāfiju mākslinieciskā oriģinalitāte; 
 • Tehniskā izpildījuma kvalitāte; 
 • Fotogrāfa individuālais redzējums; 
 • Fotogrāfijas atbilstība kategorijai. 


APBALVOŠANA: Katras konkursa kategorijas labāko darbu autori tiks apbalvoti ar konkursa organizatoru un sponsoru dāvātām balvām. Šis nolikums ir uzaicinājums piedalīties konkursā! ;) 
Tālrunis uzziņai: +371 29633287

e-pasts: 

photo credits vsabha