Latvijas Krievu kultūras biedrība ar Kultūras ministrijas un Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda atbalstu 2014.gadā no septembra līdz novembrim īsteno projektu „Sabiedriskās organizācijas vieta kultūras procesā " (no Latvijas Krievu Kultūras biedrības pieredzes aspekta).


Kultūras ministrijas NVO atbalsta programma 

Projektu konkurss

"Mēs esam RISINĀJUMS un IESPĒJA”. 

Projekta Nr. MERI/2014/11